16/11/2016

Tuyển 1 nhân viên kế toán và 2 phiên dịch tiếng Nhật làm việc tại HUẾ

Nội dung thông báo như sau:

  

[ In trang ]    [ Đóng lại ]