23/02/2017

Tuyển 2 nhân viên Kinh doanh và 4 nhân viên Sản xuất

Nội dung tuyển dụng như sau:

 

[ In trang ]    [ Đóng lại ]