Sản phẩm » Rượu Shochu
Kome no Hajime
Kome no Hajime
Giá: Liên hệ xem »
Imo no Hajime
Imo no Hajime
Giá: Liên hệ xem »
Imo no Hajime Kuro 4L
Imo no Hajime Kuro 4L
Giá: Liên hệ xem »
Mugi Hajime
Mugi Hajime
Giá: Liên hệ xem »
Kome Hajime
Kome Hajime
Giá: Liên hệ xem »
Imo Hajime
Imo Hajime
Giá: Liên hệ xem »
ONI
ONI
Giá: Liên hệ xem »
OHKA
OHKA
Giá: Liên hệ xem »
Đế Vương Gold
Đế Vương Gold
Giá: Liên hệ xem »

Sản phẩm

ATISOHAJIME
ATISOHAJIME

Dung lượng : 750ml
Nguyên liệu : Gạo, men Koji, nước, cao Atiso
Hàm lượng cồn : 25%
Tỉ suất chà gạo : 60%
Tỉ lệ sử dụng gạo : 100%

KING WHISKY
KING WHISKY "Rin"

Dung lượng         : 720ml
Nguyên liệu         : Gạo, Koji gạo
Hàm lượng cồn   : 37%
Jan code              : 4904670300148
 
 

Đế Vương Gold
Đế Vương Gold

Rượu Shochu
Dung lượng : 750ml
Nguyên liệu : Gạo, Koji gạo
Hàm lượng cồn : 29%
 

Etsu no Hajime (Taru zake) 1800ml
Etsu no Hajime (Taru zake) 1800ml

Thể loại                : JUNMAI GINJO
Dung lượng         : 1800ml
Nguyên liệu         : Gạo, Koji gạo
Hàm lượng cồn   : 15 - 16%
Tỉ lệ sử dụng gạo : 100%
Tỉ suất chà gạo    : 60%