Huy chương với Ruy băng xanh tại Nhật Bản được trao tặng

Chủ tịch "Yoshiyuki Saita" nhận được Huy chương với BlueRibbon, được gọi là "Ranju hosho" trong tiếng Nhật, do chính phủ Nhật Bản trao tặng vào mùa Xuân năm 2021.