Rượu Sake của chúng tôi đã được trao tặng

Etsu No Hajime (rượu sake) được giải Bạc cho Monde Selection 2022. Etsu No Hajime đã nhận giải vào năm ngoái. Rượu Sake của Việt Nam là lần đầu tiên trên thế giới đạt giải. "Monde Selection" là gì? Là một cuộc thi không cạnh tranh thường niên Giải thưởng dành cho các sản phẩm thực phẩm, đồ uống và mỹ phẩm, được tạo ra vào năm 1961. Nó được điều hành bởi công ty thương mại, Viện Tuyển chọn Chất lượng Quốc tế, Bỉ. . Chúng tôi tiếp tục mở rộng sản phẩm của mình trên thế giới.